Daily Archives: Tháng Mười Một 1, 2020

Nền Đất Yếu Và Xử Lý Móng Nhà Trên Nền Đất Yếu

xử lý móng nhà trên nền đất yếu như thế nào

 Xử lý móng nhà trên nền đất yếu là một trong những vấn đề thường gặp ở các công trình xây dựng. Đến nay ở Việt Nam, việc xây dựng công trình trên nền đất yếu vẫn là một vấn đề nan giải và là một sự khó khăn đối với người xây dựng. Nó […]

Những Điều Kiêng Kỵ Khi Về Nhà Mới Cần Biết

những điều kiêng kỵ khi về nhà mới 1

    Về nhà mới có thể coi là một sự kiện, một niềm vui lớn của gia đình. Nhưng trong văn hóa Việt Nam không chỉ việc dọn tới sinh sống mà còn có khá những điều kiêng kỵ khi về nhà mới. Trong văn hóa Việt Nam, có kiêng có lành, đầu xuôi đuôi lọt. […]